NÁŠ CIEĽ

Byť partnerom a konzultačným poradcom v oblasti riadenia ľudských zdrojov našich klientov. Ponúkame pružnú reakciu na aktuálne potreby klientov a ucelený systém riešení.

Aby sme zaistili plynulosť výroby a spokojnosť klienta, priradzujeme ku každej spoločnosti Client manažera a Koordinátora (podľa monožstva externých zamestnancov), ktorí zaisťujú celú personálnu agendu.

NAŠE SLUŽBY

PERSONÁLNY LEASING

Jednoduchý a efektívny spôsob zabezpečenia kvalifikovanej alebo nekvalifikovanej silyn na voľné pozície vo Vašej spoločnosti. V oblasti pracovno-právnych vzťahov za Vás prevezmeme kompletnú starostliovsť o zamestnancov.

V čom je personálny leasing výhodný?

Hľadáte pracovníkov pre nečakané navýšenú zakázku? Odišli Vám zamestnanci a Vy nemáte náhradu? Personálny leasing je outsourcing pracovníkov pre Vašu spoločnosť a projekty. Umožní Vám rýchlo rozvíjaž Vaše podnikatelské aktivity, a to vďaka pružnému riešeniu personálnych otázok. Pracovné síly si prenajímate na dohodnutú dobu, ale môžete ich objem operatívne navýšiť nebo znížiť, podľa aktuálneho vývoja projektu. Efektívne využívanie ľudských zdrojov tak zvyšuje produktivitu práce a celkovú ziskovosť Vašich činností. Predovšetkým v západných oblastiach patrí outsourcing už niekoľko rokov k často využívaným službám.

Prečo lesing?

Základnou výhodou personálneho leasingu je, že Vám odpadne neustalé vyhľadávanie nových pracovných sil a administrativa spojená se zmenami v pracovnom tíme. Tieto činnosti za Vás prevezmeme my. Naším agenturnym zamestnancom sme neustále k dispozícii, motivujeme je a koučujeme (zaručujeme zamestnancom kvalitné podmienky v oblasti odmeňovania, pravidelne s nimi komunikujeme, počúvame ich a riesíme prípadné situácie, adekvátne s nimi zaobchádzame, vedeime vernostný benefitný program se zaujímavými motivačnými odmenami).

„NAŠI DODANÍ ZAMESTNANCI PRACUJÚ RYCHLEJŠIE A EFEKTÍVNEJŠIE“

Pracovníkov si môžete na určitú doby vyskúšať. Flexibilne a rýchlo si tak regulujete nábor nových pracovníkov – využíváte ich len do tej doby, pokiaľš pre nich máte prácu (jednorázové projekty, sezónne zamestnávanie, výpadok vlastných zamestnancov).

Personálny leasing znižuje Vaše náklady na administratívnu a účtovnú agendu (zabezpečujeme pre Vás napríklad podpisovanie pracovných zmluv, prihlasovanie a odhlasovanie na zdravotných poisťovniach, riešime nemocenské, kontroly z úradov práce a poisťovní, komunikáciu s úradmi a ďalšími inštitúciami, uchovávanie a evidencia dokladov, ...)

Môžete outsourcovať pozície, na ktoré nemáte priamy mzdový rozpočet. Dostávate od nás faktury – nejedná se o priame mzdové náklady. Snižite riziko nenastúpenia pracovníka, zabezpečíme Vám rýchlu náhradu pracovníka v prípade Vašje nespokojnosti.

RECRUITING

Ušetríte čas a náklady vynaložené na vyhľadávanie vhodných kandidátov, od inzercie, selekcie, po osobne pohovory. Uchádzači sú testovaní podle špecifických potriebb klienta a podľa náročnosti obsadzovanej pozície.

BRIGÁDNICKÝ SERVIS

Vašej spoločnosti dokážeme zabezpečiť okamžité riešenie pri dočasnom nedostatku pracovnej síly (sezónne práce, nárazové zakázky, ...)